Deponering av masser

Vi tar imot masser for deponi, levering av fyllmasse his oss forutsetter at det er rene og uforurensede masser.

Fyllmasse

Fyllmasse / Hageavfall

Vi kan ta imot rene fyllmasser. Fyllmasse er for eksempel jord, stein og småkvist som er gravd opp fra hagen når man skal drenere eller legge plen. Større kvister, stubber, asfalt, og søppel skal ikke blandes inn i fyllmassen.

Pris

163,-

pr tonn

Asfalt

Asfalt

Vi tar imot asfalt, asfalten må være ren. Små samlinger av grus kan være med om det sitter fast til asfaltflak. Større kvister, stubber, fyllmasse, og søppel skal ikke blandes inn i asfalten.

Pris

124,-

pr tonn

Stubber og røtter

Stubber og Røtter

Vi kan ta imot stubber og røtter, kvist som er for store til å være med i fyllmasse kan leveres som stubber og røtter.Stein, asfalt, og søppel skal ikke blandes inn med stubber og røtter.

Pris

2500,-

pr tonn